Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Mens vi ser tilbage på en rædselsmåned på markederne

29. november 2023

Oktober har været en blodrød måned på markederne, samtidig med at danske aktier har haft et tungt år. Men er der lys forude?

Rædselsmåned på markederne i oktober

De seneste år har markederne været presset af COVID-19-pandemien, krig i Ukraine, høj inflation, høje energipriser og stigende renter efter mange år med lavrentemiljø.

8. oktober gik der atter rystelser gennem verden, da den palæstinensiske bevægelse Hamas udførte et omfattende terroranslag i Israel. Det har medført massive israelske bombardementer mod det palæstinensiske område Gaza, hvor halvdelen af befolkningen er børn. De store civile tab som følge af såvel Hamas’ terroranslag som Israels bombardementer den forgangne måned er en tragedie. Men krig og geopolitisk uro har, som vi også har set det i forbindelse med Ruslands krigsførelse mod Ukraine, også en indvirkning på markederne.

Stigende renter og krig

Og oktober har været en rædselsmåned på aktiemarkederne. Det kan også aflæses i afkastene for Coop Opsparings tre afdelinger, som år til dato (1. november 2023) lyder på 2,2 % (Forsigtig), 3,0 % (Moderat) og 3,8 % (Modig).

I løbet af oktober er aktiemarkederne blevet ramt af en korrektion, da de er faldet mere end 10 % fra den seneste top i løbet af juli i år. Forklaringen findes i de stigende renter og det forhold, at endnu en krig – krigen i Gaza – er brudt ud. Det har ifølge en opgørelse bragt i Financial Times blandt andet betydet, at råstofpriserne i midten af oktober tog et hop opad.

Afkasttabel fra 1. november på Coop Opsparings afdelinger

Tabellen viser det historiske afkast for afdelingerne i Coop Opsparing de seneste fem år. Data er trukket pr. 1. november 2023.

Ørsted og Vestas aktier på tilbagegang

Nedtur på nedtur for danske aktier

Det går ikke stort bedre, hvis vi vender blikket mod Danmark. Med et negativt afkast på ca. 5 % på C25- indekset har 2023 været et tungt år for danske aktier. Umiddelbart har kun aktiemarkederne i Belgien, Finland, Sydafrika og Kina klaret sig dårligere. Det skyldes blandt andet markante kursfald hos to af de helt store danske aktier, Ørsted og Vestas. I slutningen af august i år led Ørsted-aktien et enormt kursfald, fordi Ørsted forinden havde nedskrevet værdien af tre amerikanske havvindmølleprojekter med 5 mia. kr. – blandt andet på grund af høje materialepriser. Det gjorde investorerne nervøse for vindenergis rentabilitet, hvilket også betød, at Vestas aktien blev ramt af kursfald.

Læs mere om Ørsted aktien her.

Obligationer bidrager positivt til afkastet

Trods en tung oktober, har første halvdel af november været lidt bedre i Coop Opsparing, hvor afkastene er steget mellem 2,0 % og 4,1 %.

Aktier er i første halvdel af november blevet dyrere i forhold til indtjening men lidt billigere i forhold til obligationer, da renten er faldet en del. Det betyder, at obligationer fortsat fremstår historisk attraktive – det samme gør balancerede porteføljer med både aktier og obligationer så som Coop Opsparings tre afdelinger. Her forventer vi også, at obligationer vil bidrage positivt til afkastet fremadrettet og til at skabe robusthed i kursudviklingen.

Afkasttabel fra 16. november på Coop Opsparings afdelinger

Tabellen viser det historiske afkast for afdelingerne i Coop Opsparing de seneste fem år. Data er trukket pr. 16. november 2023.

Hvad er ESG-rating?

ESG-rating, hvad er det?

Vi vil gerne gøre det nemmere at investere ansvarligt. Derfor investerer Coop Opsparing størstedelen af porteføljen i ETF-fonde, der har valgt værdipapirerne ud fra deres ESG-rating.

ESG står for Environmental, Social, Governance. Det betyder, at vi sigter efter at vælge fonde, der stiller krav til miljø, social ansvarlighed og ansvarlig ledelse.

SE MERE OM ANSVARLIGE INVESTERINGER 

Læs markedskommentaren for oktober måned hos Coop Opsparing

Følg med på markederne

Hvordan påvirker økonomiske op- og nedture, pandemier eller krig dine investeringer i Coop Opsparing? Få svaret i markedskommentaren for oktober 2023.

LÆS KOMMENTAREN

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.