Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Inflationsfald og rentesænkningsforventninger giver optimisme på markederne

8. januar 2024

Efteråret igennem er inflationen faldet, og nu håber investorerne på, at Centralbankerne vil reagere med rentesænkninger. Det store spørgsmål er dermed, om vi har nået rentetoppen.

Afkast for november på coop opsparings afdelinger

Tabellen viser det historiske afkast for afdelingerne i Coop Opsparing de seneste fem år. Data er trukket pr. 18. december 2023.

Coop Opsparings tre afdelinger – Forsigtig, Moderat og Modig – er steget med ml. 1,9 % til 3,4 % i første halvdel af december, og alle afdelinger har flotte ratings fra Morningstar både med hensyn til afkast og ansvarlighed.

Obligationer bidrager fortsat til afkastet i Coop Opsparings afdelinger. For tiden giver obligationsandelen således stadig et forventet afkast på cirka 5 %.

Grønne aktier synes at have nået bunden

Grønne aktier så som Vestas og Ørsted har været ude i en større nedtur de seneste to år, men nu ser det umiddelbart ud til, at bunden kan være nået.

Læs vores artikel om vaklende kinesisk økonomi og kurs-klap til Ørsted.

Det skyldes, at en sektorrotation i rentemedvinden fra de lavere renter kan være med til at få kursen på aktier så som Vestas eller Ørsted til at stige igen.

Der er forskel på, hvor konjunkturfølsomme de forskellige aktier er. Cykliske aktier, som Vestas og Ørsted, vil oftest klare sig bedre end defensive aktier, når økonomien er i en opgangsfase – f.eks. når renten igen begynder at stige, og inflationen begynder at falde tilbage til et normalt leje.

Defensive aktier, fx fødevareaktier, er meget lidt konjunkturfølsomme – de fleste mennesker skal jo altid købe fødevarer uanset inflation, renteforhold eller recession. Hvis investorerne forventer positiv udvikling i økonomien, vil de oftest sælge de defensive aktier og købe cykliske aktier, og så er der altså tale om en sektorrotation fra defensive til cykliske aktier.

Coop opsparing og rentesænkninger

S&P 500 kurs

S&P500 er et indeks over de 500 største amerikanske aktier. Som man kan se, stiger indekset, efter at FED (den amerikanske centralbank) den 13. december udmeldte forventninger om rentesænkninger i 2024. Data er trukket pr. 22. december. Kilde: Google Finans. Beløb er i USD.

 

Forventninger om rentesænkninger

Efteråret igennem har vi set store inflationsfald. Inflationen er således nede på 2,4 % i Eurozonen (november-tal), 3,2 % i USA (oktober-tal) og 0,1 % i Danmark (november-tal). Dermed er vi nærmere centralbankernes målsætning om en inflation på 2 %. Det har affødt en optimisme på de finansielle markeder.

Investorerne forventer nemlig, at centralbankerne, som reaktion på den faldende inflation, vil begynde at sænke renterne i løbet af 2024. Renetoppen kan derfor være nået.

Og forventningerne om rentesænkninger kommer ikke ud af det blå. Den 13. december meldte FED (den amerikanske centralbank) ud, at man fastholder renten. Ved samme lejlighed gav FED udtryk for, at der vil komme rentefald i løbet af 2024.

Lavere renter vil være godt nyt for virksomhederne, da de dermed kan forbedre deres indtjeningsmuligheder, og da deres fremtidige indtjeningskroner bliver mere værd. Det skyldes, at nutidsværdien bliver højere med lavere renter, hvilket generelt er med til at hæve aktiekurserne og virksomhedernes indtjeningsevne.

Når markedet kører op og ned fra Coop Opsparing

Når markedet går op og ned

Markederne går op og ned afhængig af den økonomiske udvikling. I Coop Opsparing forsøger vi at reducere din risiko ved at sprede investeringerne på mange forskellige aktier og obligationer. Coop Opsparing investerer i flere tusinde virksomheder på tværs af lande, brancher og valutaer.  På den måde vil du ikke opleve store udsving på grund af tabsgivende enkeltvirksomheder – kun de udsving, som hele markedet er udsat for.

LÆS MERE OM OP OG NEDGANG I MARKEDET

Viden om markederne fra Coop Opsparing

Følg med på markederne

Hvordan påvirker økonomiske op- og nedture, pandemier eller krig dine investeringer i Coop Opsparing? Få svaret i markedskommentaren for november 2023.

LÆS KOMMENTAREN

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.