Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Medvirker marts måneds bank-uro til, at renten topper før end forventet? 

13. april 2023 

Hvilken betydning har tre internationale bankers kollaps i marts for renteudviklingen, og er inflationen ved at være på retur? Det kan du læse mere om her. 

Swiss credit flag

Marts har været en begivenhedsrig måned, hvor tre banker, nemlig Silicon Valley Bank, Signature Bank og Credit Suisse, kollapsede. Sidstnævnte fik en omgang statslig hjertemassage, da den schweiziske stat og centralbank greb ind og udstedte en likviditetsgaranti på astronomiske 1,5 billioner kr. (1.500 milliarder kr.)  – svarende til en fjerdedel af Schweiz´ BNP.

Strammere lånevilkår og højere renter 

Uroen i kølvandet på de tre ovennævnte bankers kollaps har medført, at nogle banker har strammet lånevilkårene. Analysehuset Apollo har regnet sig frem til, at det svarer til en stigning i de korte officielle renter på 1,5 %, hvorved bank-uroen ser ud til at gøre arbejdet for centralbankerne mht. inflationsbekæmpelsen. Det har skabt en forventning i markedet om, at renten snart topper, og at de første rentesænkninger allerede vil ske senere på året.

Ud fra finansmarkedet at dømme har vi dog stort set lagt bank-uroen bag os, da den – som oven for beskrevet - er blevet adresseret og håndteret af centralbankerne og myndighederne. Aktierne har i hvert fald genvundet en positiv undertone, da vi nærmer os en rentetop, og økonomien ser robust ud.

Kvinde tjekker telefon

Wall Street

Inflationen er på vej ned 

Der er gode nyheder til dem, der er ved at være trætte af inflation. Lige nu er inflationen nemlig på det laveste niveau i halvandet år i USA, hvorved rentetoppen er indenfor rækkevidde.

Inflationen er også på vej ned i Europa, men tempoet kunne godt ønskes hurtigere. Derfor ser rentetoppen ud til at indtræffe senere i Europa end i USA, hvilket har styrket euroen ift. dollaren pga. en relativ bedre forrentning i Europa.

Positive afkast til bæredygtige investorer 

Indtil videre ser det ud til, at 2023 er året, hvor det kan betale sig at være bæredygtig investor. Bæredygtige aktier har nemlig et merafkast på 0,25 % i forhold til klassiske indeks, der indeholder kontroversielle brancher som f.eks. våben og termisk kul.

Det mærkes også i Coop Opsparing, hvor der fortsat er positive afkast. I skrivende stund er år til dato-afkastene henholdsvis 2,0 % (Forsigtig), 3,3 % (Moderat) og 4,4 % (Modig). Samtidig har alle tre afdelinger fortsat flotte ratings fra analysehuset Morningstar, både hvad angår risikojusteret afkast og bæredygtighed.

Vil du også investere bæredygtigt? Invester med Coop Opsparing her 

I Coop Opsparing glæder vi os over en god start på 2023, men vi har fortsat en ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at vores risikospredning giver en god robusthed i løbet af året. 

Vindmøller

Mand på sofa, der kigger på aktiemarkedet på pc

Vil du følge med på aktiemarkederne? 

Hvordan påvirker økonomiske op- og nedture, pandemier eller krig dine investeringer i Coop Opsparing?

Få svaret i markedskommentaren for marts 2023.

LÆS KOMMENTAREN (PDF) 

Far og søn passer haven

Vil du investere ansvarligt til lave omkostninger? 

I Coop Opsparing har vi omkostninger, der er blandt markedets laveste, og hos os går ansvarlighed og godt afkast hånd i hånd.

Vi investerer nemlig størstedelen af porteføljen i ETF-fonde, der har valgt værdipapirerne ud fra deres ESG-rating, der bl.a. vægter bæredygtighed og social ansvarlighed.

Vil du også have sparepengene til at gro med god samvittighed? 

LÆS MERE 

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.