Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 16.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Få glæde af vores måde at tænke vækst på...

Der er mange måder at udvælge værdipapirer til en investeringsforening på. Coop Opsparing er skabt for vores medlemmer og alle andre, der gerne vil have fair priser. Derfor tænker vi anderledes end de traditionelle banker og finansielle virksomheder.

Vækst i Coop Opsparing

Hos Coop Opsparing går vi efter stor risikospredning, lave omkostninger og efter et afkast, der svarer til markedets udvikling. Derfor har vi bl.a. valgt at investere i ETF-fonde, som er passive indeksfonde.

ETF-fonde er billige at administrere

En ETF-fond er et værdipapir, der består af mange aktier fra et bestemt aktieindeks eller inden for et bestemt område. Fordelingen bliver løbende justeret – det sker udelukkende ud fra ændringer af markedsværdien. Det gør en ETF-fond meget billig at administrere. Samtidig giver de helt naturligt et afkast, der svarer til gennemsnittet for markedet.

Andel i tusindvis af virksomheder

Via ETF-fonde giver Coop Opsparing dig adgang til en lille andel i mange tusinde virksomheder overalt i verden. Det sikrer en meget stor spredning af risikoen.

 

Ingen dyre aktieanalytikere

Vi har ikke en hel etage med aktieanalytikere, der følger markedet 24/7. I stedet køber vi ETF-fonde igennem forvaltere med lave omkostninger. Vi justerer og overvåger naturligvis fordelingen af fonde løbende.

 

Et afkast som følger markedet – år efter år

Indholdet i en ETF-fond justeres løbende efter værdifordelingen i f.eks. et aktieindeks. På den måde bliver afkastet præcis som gennemsnittet for indekset og dermed som tendensen for hele markedet.

ETF er investering

Vælg afdeling ud fra fordelingen af aktier og obligationer

Aktier har historisk set givet de bedste afkast, men har på kort sigt oplevet store udsving. Derfor kan du vælge tre forskellige afdelinger hos Coop Opsparing. Den største forskel på Forsigtig, Moderat og Modig er andelen af aktier og obligationer. I afdelingen Forsigtig er andelen af obligationer højest. På den måde udlignes noget af den risiko, som udsvinget i aktier giver. Modsat har Modig kun en lille andel af obligationer. Men til gengæld mange aktier, der historisk set har givet højere afkast end obligationer.

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.