Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 16.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Brug skalaen til sammenligning af risiko

Risiko, når det gælder investering, handler primært om udsving i afkast. De værdipapirer eller afdelinger, der har meget små udsving i afkast får et 1-tal på risikoskalaen, mens dem, der har meget store udsving, får et 7-tal på risikoskalaen.

Vores tre afdelinger ligger på hhv. 3,4,5 på risikoskalaen. Typisk vil der være en sammenhæng mellem høj risiko og høje afkast. Placeringen er bestemt af størrelsen af udsving i afdelingens indre værdi de seneste 5 år. For vores nye afdelinger er vurderingen derfor foretaget ud fra det forventede afkast, da vi endnu ikke har historiske afkast at sammenligne med. Bliver udsvingene markant større eller mindre over tid, så vil en afdeling naturligvis skifte vurdering på risikoskalaen.

Skala bliver brugt i alle investeringsforeninger

Siden 2012 har alle investeringsforeninger i EU brugt den samme skala. Det betyder, at du kan bruge skalaen til at sammenligne investeringsforeninger og afdelinger. Nedenfor kan du se de udsving, der afgør placeringen på skalaen. Og se hvor vores 3 afdelinger er placeret.  

risikoskala investering

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.