Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Brug skalaen til sammenligning af risiko

Risiko, når det gælder investering, handler primært om udsving i afkast. De værdipapirer eller afdelinger, der har meget små udsving i afkast får et 1-tal på risikoskalaen, mens dem, der har meget store udsving, får et 7-tal på risikoskalaen.

Vores tre afdelinger ligger på hhv. 3,3 og 4 på risikoskalaen. Typisk vil der være en sammenhæng mellem høj risiko og høje afkast. Placeringen er bestemt af størrelsen af afdelingens årlige afkastudsving i procent for en tiårig periode/og eller repræsentative data, hvor afdelingerne ikke har haft ti års afkasthistorik.

Afdelingernes afkastudsving kan variere over tid. Derfor kan afdelingernes individuelle risikoklassificeringer også ændre sig over tid. En afdeling ændrer risikoklassificering, når dens afkastudsving har ligget i et andet interval af skalaen i en sammenhængende periode på minimum 17 uger.

Skala bliver brugt i alle investeringsforeninger

Du kan bruge nedenstående skala til at sammenligne investeringsforeninger og afdelinger. Her kan du se de udsving, der afgør placeringen på skalaen.

0 - 0,5% = risikoklassificering 1

0,5 - 5,0% = risikoklassificering 2

5,0 - 12,0% = risikoklassificering 3

12,0 - 20,0% = risikoklassificering 4

20,0 - 30,0% = risikoklassificering 5

30,0 - 80,0% = risikoklassificering 6

> 80,0% = risikoklassificering 7

 

Se her, hvor vores 3 afdelinger er placeret. 

Risikoskala Coop Opsparings afdelinger

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.