Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Stor fremgang til amerikanske tech-aktier

29. juni 2023

Kunstig intelligens er for alvor i fokus, og det har givet de amerikanske tech-aktier et løft. Samtidig er det amerikanske gældsloft suspenderet efter langvarige forhandlinger – læs her, hvilken betydning det har for stemningen på de finansielle markeder.

repræsentanternes hus

Et flertal i Senatet udløste den 2. juni omsider spændingen og stemte for at suspendere det amerikanske gældsloft frem til 2025. 

Det amerikanske gældsloft udgør den øvre grænse for, hvor store lån den amerikanske stat må optage for at kunne betale udgifter til f.eks. militær, løn til føderalt ansatte eller renter i forbindelse med den nationale gæld, og har historisk udgjort et taktisk pressionsmiddel i forbindelse med politiske forhandlinger. Et krav fra Republikanerne, der har flertal i Repræsentanternes Hus, var derfor også, at der skulle skæres ned på en række offentlige ydelser, for at de kunne stemme for ophævelse af gældsloftet.  

Og det er et effektivt pressionsmiddel. Usikkerheden om forhøjelse af det amerikanske gældsloft kan nemlig sætte endog ganske negativt præg på de finansielle markeder. Usikkerheden kan f.eks. være medvirkende til at svække de amerikanske statsobligationer, som er med til at bestemme værdiansættelsen af blandt andet aktier. Derudover kan markedet reagere pessimistisk på, at en stormagt som USA – på grund af et fastfrosset gældsloft – ikke kan betale sin gæld. Det kan være med til at sætte den siddende præsident, Joe Biden, i et dårligt lys op til præsidentvalget i 2024. Med suspenderingen af gældsloftet den 2. juni kommer der nu mere ro på markederne. 

Amerikanske tech-aktier på fremmarch

Kunstig intelligens – også kaldet AI – har i maj for alvor været i fokus, og det har været med til at løfte de amerikanske tech-aktier. Faktisk trækker syv tech-aktier næsten hele det amerikanske aktieindeks i år – nemlig Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon og Tesla. Flere af de nævnte selskaber har forbedret deres indtjening samtidig med, at renterne har stabiliseret sig.

Kunstig intelligens – eller AI, som det også kaldes – kan være f.eks. smartphones, selvkørende biler, internet of things (altså ting, der kan forbindes til internettet som f.eks. ovne, belysning eller landbrugs- og produktionsrobotter), metaverser (et integreret netværk af virtuelle 3D-verdener, som man kan tilgå og færdes i via VR-headsets) og streamingtjenester. Alt sammen spændende ny teknologi i rivende udvikling, som i stigende grad sætter præg på vores måde at leve på og interagere med hinanden.

Afkastet kan være højt – endda meget højt. Men selvom tech-aktier på det seneste har klaret sig virkelig godt, er det ikke uden risiko at investere i disse. Det er en sektor i enorm hurtig forandring og det, der er en nytænkende teknologisk gamechanger i dag, kan – sat lidt på spidsen - være forældet i morgen.

Derudover er tech-aktier dyre. De handles nu til en gennemsnitlig P/E på 35, hvilket er 80 % højere end markedets gennemsnit. P/E står for price earnings, som er den pris, man skal betale for en krones overskud i et selskab. P/E beregnes ved at dividere en akties kurs med indtjening pr. aktie. Meta, som tidligere hed Facebook, har oplevet fremgang, som vist på grafen til højre. Facebook blev i oktober 2021 rebrandet som Meta, der arbejder på at skabe et metavers. 

 

Meta katiens udvikling graf

Forventede årlige afkast de kommende tre år med Coop Opsparing

Vi opjusterer det forventede afkast

Analyser viser, at investorerne har allokeret flere penge til obligationer, således at de nu opnår et højere forventet afkast. Det højere forventede afkast på obligationer gør også, at vi opjusterer vores forventede afkast de kommende tre år på alle tre afdelinger i Coop Opsparing. 

I grafikken ses de forventede årlige afkast de kommende tre år for hver afdeling, som du kan vælge, når du vil investere med Coop Opsparing. Alt efter hvilken afdeling, du ønsker at investere i, så varierer fordelingen af aktier og obligationer.

Læs mere om de forventede afkast under hver afdeling

Fokus på risikospredning

Der er fortsat pæne afkast i Coop Opsparings tre afdelinger. År til dato (1. juni 2023) lyder afkastene således på henholdsvis 2,5 % for afdeling Forsigtig, 4,0 % for afdeling Moderat og 5,5 % for afdeling Modig. Samtidig har alle afdelinger ligeledes flotte ratings fra Morningstar, både hvad angår afkast og bæredygtighed.

Obligationer bidrager igen til afkastene, og det betyder, at balancerede afdelinger igen fremstår attraktive afkastmæssigt i forhold til risiko, og vi har fortsat fokus på risikospredning. 

Meget tyder på, at inflationen er på retur i Europa. Det kan blandt andet ses på verdensbørserne, hvor priserne på råvarer, metaller og gas er faldende. Kun enkelte fødevarer såsom olivenolie og sukker, er ramt af prisstigninger, og det skyldes dårlig høst som følge af tørke. En anden medvirkende faktor til den faldende inflation er de afdæmpede lønstigninger, og det betyder, at vi måske kan være ved at nå rentetoppen.

Lave omkostninger

Lave omkostninger og stor risikospredning 

Hos os bliver der ikke brugt en masse penge på at betale porteføljeforvaltere for at udvælge enkelte aktier. I stedet investerer vi i mange tusinde aktier via ETF-fonde med lave omkostninger og god risikospredning. 

LÆS MERE OM RISIKOSPREDNING

Følg med på aktiemarkederne

Vil du følge med på aktiemarkederne?

Hvordan påvirker økonomiske op- og nedture, pandemier eller krig dine investeringer i Coop Opsparing? Få svaret i markedskommentaren for maj 2023. 

LÆS KOMMENTAREN (PDF)

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.