Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Obligationer styrker afkastet, men høje renter presser aktierne

25. oktober 2023

I september har ECB endnu engang hævet styringsrenten. Er det mon sidste gang, vi ser en renteforhøjelse? Og hvorfor er obligationer i øjeblikket attraktive? Det kan du læse mere om her.

Afkast i oktober for Coop Opsparings afdelinger

Tabellen viser det historiske afkast for afdelingerne i Coop Opsparing de seneste fem år. Data er trukket pr. 2. oktober 2023.

 

 

Coop Opsparings tre afdelinger er kommet ud af september med år til dato-afkast på henholdsvis 3,3 % (Forsigtig), 5,2 % (Moderat) og 7,1 % (Modig).

Samtidig har alle afdelinger flotte ratings fra det uafhængige analysehus Morningstar – både når det gælder afkast og ansvarlighed.

I skrivende stund har afdelingerne Modig og Moderat således fem ud af fem Morningstar-stjerner for afkast, mens afdeling Forsigtig på grund af den lidt højere andel af obligationer i porteføljen har fire ud af fem stjerner. Samtlige afdelinger har fem ud af fem Morningstar-glober, hvilket er højeste rating for ansvarlighed.

Vil du investere til nogle af markedets laveste omkostninger? Kom i gang her

Høje renter presser virksomheder og købekraft  

Inflationen i både USA og Europa faldt i september til det laveste niveau i to år, mens kerneinflationen – altså prisudviklingen renset for priser på energi og ikke-forarbejdede fødevarer – er faldet betydeligt i september.

På rentemødet den 14. september hævede ECB (Den Europæiske Centralbank) endnu engang styringsrenten. Denne gang lå renteforhøjelsen på 0,25 procentpoint, og der er ikke udsigt til, at hverken ECB eller FED (Den Amerikanske Centralbank) sænker renten igen foreløbig.

Jobskabelsen i USA var i september højere end ventet. Det fremgår af den seneste amerikanske jobrapport. Det giver bekymringer for en accelererende amerikansk økonomi, hvilket kan øge presset på FED mht. at komme med yderligere renteforhøjelser.

Det er ikke de bedste nyheder. De høje renter presser nemlig virksomhedernes investeringslyst og forbrugernes købekraft og forbrugsvilje.

Høje renter presser virksomheder og købekraften i samfundet

Obligationer styrker afkast

Obligationer styrker afkast

Lige nu er obligationer meget attraktive at investere i. Blandt andet fordi, den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer – det såkaldte Yield Gap – er meget lav. Men også fordi, de høje renter presser værdiansættelsen på aktierne. Det kan da også mærkes på afkastet i Coop Opsparings afdelinger, hvor obligationsdelen af porteføljen giver et forventet afkast på 4,75 – 5,25 %.

Fokus på risikospredning

Spredning af risiko på forskellige aktivklasser, f.eks. aktier, obligationer eller ejendomme, er vigtigt for at undgå for store tab, hvis en aktivklasse pludselig oplever store fald.

Når du køber investeringsbeviser i Coop Opsparing, investerer du derfor både i obligationer og aktier og typisk gennem billige indeksfonde, der er sammensat af mange forskellige aktier eller obligationer. Vi har valgt netop denne form for risikospredning ud fra en forventning om, at det giver en god robusthed, samtidig med at omkostningerne er blandt markedets laveste. Det synes vi er mest rimeligt.

Fokus op risikospredning

Undgå de høje omkostninger i din investering og oplev en større del af afkastet

Slip for høje omkostninger og få en større del af afkastet

I Coop Opsparing synes vi, at det skal være muligt at investere i aktier og obligationer - uden at det skal være dyrt og besværligt. Hos os kan du investere til nogle af markedets laveste løbende omkostninger på helt ned til 0,59 %.

LÆS MERE OM OMKOSTNINGER

Vil du følge med på aktiemarkederne?

Vil du følge med på aktiemarkederne?

Hvordan påvirker økonomiske op- og nedture, pandemier eller krig dine investeringer i Coop Opsparing? Få svaret i markedskommentaren for september 2023.

LÆS KOMMENTAREN

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.