Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Medvind til bæredygtige investeringer

8. marts 2023

Efter et lidt sløjt 2022, er 2023 kommet fint fra start i Coop Opsparing, hvor der igen er positive afkast i samtlige tre afdelinger.

Der er igen medvind til bæredygtige investeringer.

Efter et noget nedslående 2022, er de finansielle markeder kommet godt i gang i 2023, og der er igen lidt medvind til bæredygtige investeringer med et merafkast på 0,25 % i forhold til fonde, hvor man ikke har fjernet kontroversielle brancher som f.eks. sorte energiselskaber og våbenproducenter.

Det har også kunnet mærkes på afkastene i Coop Opsparing, som i skrivende stund er henholdsvis 2,2 % (Forsigtig), 3,3 % (Moderat) og 4,1 % (Modig). Alle tre afdelinger har endvidere fortsat pæne ratings fra analysehuset Morningstar – både med hensyn til risikojusteret afkast og bæredygtighed.

Vil du investere med os? Kom i gang her

Aktierne stiger 

Aktierne er generelt steget i begyndelsen af 2023 – også det IT-tunge Nasdaq-indeks, der havde et svært 2022. Det skyldes ikke mindst et virkelig godt regnskab fra bilproducenten Tesla.

Af Teslas årsrapport for 2022 fremgår det, at Teslas omsætning voksede med hele 51 % til 81,5 mia. dollar i 2022. Det svarer til cirka 555 mia. danske kroner. Salget af Teslas biler er da også gået som varmt brød i 2022, hvor virksomheden leverede 1,31 mio. biler. I 2023 forventer Tesla at levere 1,8 mio. biler.

I årsrapporten giver Tesla desuden udtryk for, at virksomheden vil begynde produktionen af den hypede og længe ventede Cybertruck – Teslas eldrevne truck med det meget karismatiske og futuristiske design, der har kunnet forudbestilles siden 2019.

Aktierne stiger godt hjulpet på vej af elbilproducenten Tesla.

USA oplever den laveste kerneinflation i 15 måneder.

Inflationen falder både i Europa og USA 

I årets begyndelse er inflationen faldet i både Europa og USA. USA oplever således den laveste kerneinflation i 15 måneder, og løninflationen falder tillige. Også i Europa falder inflationen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved lavere el- og gaspriser.

Samtidig vokser den amerikanske økonomi for andet kvartal i træk. Samlet set voksede den amerikanske økonomi med 2,1 % i 2022. Det skyldes især et højt privatforbrug blandt amerikanerne, og det er en ret vigtig faktor i USA, hvor privatforbruget udgør cirka 70 % af økonomien.

Det amerikanske arbejdsmarked er også fortsat robust, og hver måned bliver der skabt flere hundredetusinde nye arbejdspladser. Samtidig er der markant flere jobopslag, end der er arbejdsløse amerikanere. Trods den høje inflation og den lavere globale vækst ser en recession i USA således ikke ud til at være lige på trapperne.

Boligmarkedet er en risikofaktor

Efter adskillige år med lavrentemiljø blev 2022 som bekendt året, hvor centralbankerne foretog en række pengepolitiske stramninger i form af rentestigninger over en ganske kort periode. De højere renter har taget tempo ud af økonomien, og det har især påvirket boligmarkedet, der måske kan komme til at udgøre en risikofaktor for økonomien i 2023.

Boligmarkedet kommer måske til at udgøre en risiko for økonomien i 2023.

Risikospredning skal give robusthed i 2023.

Fokus på risikospredning 

Vi ønsker i Coop Opsparing på nuværende tidspunkt ikke at investere i såkaldte eurozone statsobligationer, da disse indeholder for mange risikofyldte italienske statsobligationer. Generelt vægter italienske statsobligationer ca. 22 % blandt eurozone statsobligationer, mens de vægter hele 41 % blandt de korte europæiske statsobligationer. Den italienske statsgæld udgør 150 % af BNP, og Italien er i nærmest kronisk lavvækst med store underskud på deres statsbudgetter.

I de seneste mange år er italienske statsobligationer blevet understøttet af ECB's store opkøbsprogrammer, men det kommer til at ændre sig, da ECB nu skal til at sælge obligationer og nedbringe deres store obligationsbeholdning. Derfor mener vi, at man som investor ikke bliver kompenseret nok for den øgede risiko. Vi fortrækker derfor danske floatere – altså variabelt forrentede obligationer - og flexobligationer og/eller korte bæredygtige eurozone virksomhedsobligationer.

Vi har fortsat en meget ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser og håber på, at vores risikospredning giver en god robusthed i løbet af 2023.

Vil du følge med på aktiemarkederne?

Vil du følge med på aktiemarkederne 

Hvordan påvirker økonomiske op- og nedture, pandemier eller krig dine investeringer i Coop Opsparing?

Få svarene i markedskommentaren for januar 2023.

LÆS KOMMENTAREN (PDF)

2022 var et udfordrende år for investorer.

2022 - Et udfordrende år for investorer 

Året 2022 var i høj grad præget af krig, inflation og store kursfald. Alligevel kom Coop Opsparings tre afdelinger ud af året med flotte ratings for både risikojusteret afkast og bæredygtighed.

Læs om investeringsåret 2022 for Coop Opsparing

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.