Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

2022 - Et udfordrende år for investorer 

27. januar 2023

Det forgangne år blev et udfordrende år præget af krig, inflation og store kursfald. Alligevel kom Coop Opsparings tre afdelinger ud af 2022 med flotte ratings for både risikojusteret afkast og bæredygtighed. Udfordringerne ser dog ud til at fortsætte i 2023, som kan blive et recessionsår. Læs her, hvilken betydning det kan have for dine investeringer. 

2022 var et hårdt år for grønne investeringer

2022 bliver nok et af de år, mange af os sent vil glemme.

Corona-pandemien var kun akkurat på tilbagegang, førend rystelser på ny gik gennem verden, da krigen i Ukraine brød ud i februar. Dermed vågnede vi op til en virkelighed med krig i Europa – en virkelighed de færreste af os havde kunnet forestille os.

Sanktionerne mod Rusland – der er en af verdens største eksportører af blandt andet olie og gas – betød året igennem høje priser på olie, gas og strøm.

Samtidig blev 2022 året, hvor vi tog afsked med det lavrentemiljø, vi ellers havde vænnet os til, da centralbankerne for at dæmme op for inflationen hævede renten ad flere omgange. 

Det er en uundgåelig kendsgerning, at et år præget af krig og inflation, satte aftryk i markederne. Det kom i særdeleshed til udtryk ved, at investorer i sort energi og våbenproducerende selskaber havde noget nær kronede dage.

Retter man f.eks. blikket på fly- og forsvarssektoren, som er en del af det amerikanske S&P500-indeks (indeks over de 500 største amerikanske aktier), steg sektoren med 15,5 % i 2022, mens det samlede S&P500-indeks faldt med 19,4 %. Denne udvikling gjorde sig også gældende i Europa. Ifølge Euroinvestor var den bedste europæiske aktie i 2022 således den tyske forsvarsaktie Rheinmetall AG. Virksomheden producerer militærkøretøjer og våben, og siden starten af 2022 er aktien steget med ca. 128 %. 

 

Det har kostet afkast at investere bæredygtigt 

Det har kostet afkast at være bæredygtig investor i 2022. Bæredygtige globale fonde har klaret sig 2,5 % dårligere end almindelige fonde, hvor man ikke har fjernet kontroversielle brancher som sorte energiselskaber eller våben. Det mærkes også i Coop Opsparings tre afdelinger, hvor afkastene år til dato (2. januar 2023) er hhv. -11,9 % (Forsigtig), -14,4 % (Moderat) og -14,7 % (Modig). Alle tre afdelinger har dog klaret sig pænt i forhold til deres benchmark og er således gået ud af 2022 med flotte ratings fra analysehuset Morningstar – både hvad angår risikojusteret afkast og bæredygtighed. 

Er du ikke allerede investor i Coop Opsparing, og vil du gerne i gang med at investere? Se dine muligheder.

 

Bæredygtige fonde har i 2022 klaret sig dårligere end fonde, hvor man ikke har fjernet kontroversielle brancher som sort energi.

Novo Nordisk har haft et godt år.

Store kursfald på populære aktier 

2022 bød generelt på store tab på både aktier og obligationer. Det kan blandt andet ses på populære aktier som Tesla, Amazon, Netflix og Meta (Facebook), der i 2022 er faldet med mere end 50 %.

Bedre ser det ud for danske aktier – i særdeleshed Novo Nordisk. Novo Nordisk-aktien steg således med hele 30 % i 2022.  Novo Nordisk aktiens flotte kursudvikling er nok i høj grad drevet af en større efterspørgsel på diabetespræparatet Ozempic, samtidig med at 2022 var året, hvor slankemidlet Wegovy blev lanceret i Danmark.

 

2023 kan blive et recessionsår 

2023 tyder på at blive et recessionsår, og begyndelsen af året vil nok være præget af et forværret vækstbillede for den globale økonomi – især på grund af de højere renter.  Men da aktiemarkedet generelt er ca. seks måneder foran den økonomiske udvikling, behøver det ikke gå yderligere ud over aktieafkastene. Der kan allerede være indpriset en form for recession eller blød landing i de aktuelle kurser.

Centralbankernes kamp mod inflationen og den kommende økonomiske udvikling bliver altafgørende temaer også i 2023, mens selskabernes årsregnskaber og forventninger til fremtiden kan skabe grobund for nye vinde på markederne. Årsregnskaber, der typisk lander i anden halvdel af januar, bliver den første store test for aktiemarkederne i 2023. 

2023 kan blive et recessions år

I Europa arbejder man fra politisk hold målrettet på at frigøre sig fra russisk gas og olie, og der er allerede vedtaget store klimapakker.

Klimapakker og risikospredning 

I Europa arbejder man fra politisk hold målrettet på at frigøre sig fra russisk gas og olie, og der er allerede vedtaget store klimapakker, som skal hjælpe den udvikling på vej. Det kommer højest sandsynligt også til at gavne virksomheder, der arbejder med grønne og bæredygtige initiativer.  

Vi har i Coop Opsparing fortsat en meget ydmyg tilgang med neutrale vægte i de enkelte aktivklasser. Blandt andet er obligationer igen blevet et fornuftigt alternativ til aktier og med et forventet afkast op 3,75 - 4,0 % på obligationsdelen på de enkelte afdelinger, vil obligationer være med til at skabe en fornuftig bund afkastmæssigt. Vi håber således på, at risikospredning giver robusthed i løbet af 2023. 

 

Følg aktiemarkederne

Vil du gerne følge med på aktiemarkederne? 

Hvordan påvirker økonomiske op- og nedture, pandemier eller krig dine investeringer i Coop Opsparing? 

Få svarene i markedskommentaren for december 2022.  

LÆS KOMMENTAREN (PDF)

 

Læs mere om investeringsåret 2021

2021 - et godt investeringsår for Coop Opsparing

2021 blev året, hvor vækst og gode indtjeningstal fra virksomhederne overtrumfede både pandemiens begrænsninger og den voldsomt stigende inflation. 

Afkastene for året endte nemlig på henholdsvis 6,1 % for Forsigtig, 12,6 % for Moderat og 19,6 % for Modig.

Læs om investeringsåret 2021 for Coop Opsparing

 

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.