Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 16.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

2021 – et godt investeringsår for Coop Opsparing

3. februar 2022 

2021 blev året, hvor vækst og gode indtjeningstal fra virksomhederne overtrumfede både pandemiens begrænsninger og den voldsomt stigende inflation. Men hvilken indflydelse vil inflation og rentestigninger få på 2022?

2021 et godt investeringsår for Coop Opsparing

2021 blev et godt år for Coop Opsparing. Afkastene for året endte nemlig på henholdsvis 6,1% for Forsigtig, 12,6 % for Moderat og 19,6 % for Modig.

Det skyldes blandt andet amerikanske aktier, som det forgangne år har klaret sig utrolig godt understøttet af en stærk dollar og vækstaktierne. Europæiske aktier har fulgt godt med, blandt andet takket være en tålmodig europæisk centralbank og flere vækstpakker – herunder inden for grøn omstilling. Generelt har aktiemarkederne været understøttet af rigelig likviditet samt en lempelig finans- og pengepolitik.

Året 2021 var dog i høj grad påvirket af Covid-19 pandemien. Genåbningen af samfundet samt flaskehalse for komponenter, fragt og logistik bragte en voldsomt stigende inflation med sig.

2022 – rentestigninger og stærk global økonomi

Året vil byde på rentestigninger, en stærk global økonomi og et forventet comeback til Emerging Markets-aktier.

I slutningen af 2021 så endnu en Corona-variant dagens lys, da Omikron gjorde sit indtog. Omikron har dog vist sig langt mildere end de tidligere Covid-19 varianter. Pandemien er derfor forhåbentlig et overstået kapitel i løbet af første halvår af 2022, hvorefter vi igen kan vende tilbage til mere normale liv med færre sygdomstilfælde, indlæggelser og restriktioner. Det vil også betyde mindre pres på forsyningskæder, logistik og produktion, der sammen med aftagende priser på råvarer og metaller, skal bremse den høje inflation, vi så i 2021.

Netop inflationsudviklingen er nøglen til centralbankernes ageren, når det gælder den kommende renteudvikling. Der er allerede varslet rentestigninger i 2022, som er blevet afspejlet i rentekurven og obligationskurserne. Selv om aktiemarkederne ikke har tradition for at begejstres ved store rentestigninger, kan disse være til gavn for såvel aktie- som obligationsmarkederne. Det skyldes, at rentestigninger er med til at modarbejde en økonomisk overophedning og bekæmpe en stigende inflationsudvikling.

Når vi taler aktier, er det også værd at nævne, at efterspørgslen blandt forbrugerne fortsat forventes at være høj i 2022 – hvilket betyder flere penge til virksomhederne og formentlig en høj indtjeningsvækst til gavn for aktierne. I det hele taget har den globale økonomi det godt, og der forventes en vækst på 4 %, hvilket er over niveauet inden pandemien.

Navnlig udviklingslandene har været hårdt ramt af pandemien, men bedre tider er på vej. I hvert fald forventer en del investeringseksperter, at Emerging Markets-aktier (altså selskaber i udviklingslande) vil gøre comeback i 2022.

LÆS UDDYBNING (PDF)

Rentestigninger og stærk global økonomi

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.