Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Vi indberetter alt til SKAT

Du betaler skat af din investering i Coop Opsparing årligt. Coop Opsparing er nemlig en akkumulerende investering, så du betaler skatten løbende og ikke først, når du sælger.

Du behøver ikke bekymre dig - vi indberetter alt

Investering og skat kan være en kompleks størrelse, som i højt omfang er afhængig af investors individuelle forhold. Beskrivelsen af de skattemæssige konsekvenser ved investering i vores afdelinger er derfor af generel karakter, og en række særregler og detaljer er ikke beskrevet. Vi anbefaler altid, at du som investor søger individuel skatterådgivning, hvis du er i tvivl.

Princippet for beskatning er det såkaldte lagerprincip. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinst og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret og værdien ved udgangen af indkomståret. Det betyder også, at der skal betales skat af gevinst henholdsvis gives fradrag for tab, selvom investeringsbeviset ikke er solgt.

 

 

Frie midler

Hvis du som privat person har købt investeringsbeviser i afdeling forsigtig eller moderat vil gevinst eller tab blive indregnet i din skattepligtige indkomst som kapitalindkomst.

Hvis du har købt investeringsbeviser i afdeling modig, så vil gevinst eller tab blive behandlet skattemæssigt som aktieindkomst eller i henhold til skatteregler for aktiesparekonti, hvis investeringsbeviserne er købt via en aktiesparekonto.

Din bank sørger for automatisk indberetning til SKAT, så du skal bare godkende tallene på din årsopgørelse.

Pension er ligeså nemt

Hvis du investerer din pension via Coop Opsparing, så er der naturligvis andre beskatningsregler, men det er ligeså let. Al indberetning til SKAT, tager vi os nemlig af. Du betaler den såkaldte PAL-skat af din gevinst, men du får ligesom med frie midler fradrag, hvis du et år skulle få tab.       

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.