Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 17.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Et godt år for din opsparing

På årets første dag i 2019 vågnede aktiemarkederne op med tømmermænd. Med en skuffende afslutning på 2018 tegnede det nye år ikke ligefrem lyst. Men aktierne fik hurtigt rystet symptomerne af sig, og året endte som et sandt jubelår. Det slog også igennem i din opsparing.

mand som smiler i svømmehal, fordi det har været et godt år for coop opsparing

For et år siden talte man bekymret om starten på en ny finansiel krise, for mange pile pegede i den forkerte retning. Tiden var præget af stor finansiel usikkerhed, aktiekurserne dalede nedad, og markedet var bekymret over udsigten til stigende renter.

Sådan skulle det heldigvis ikke gå. I stedet bragede det globale aktiemarked derudaf med en stigning på over 25 %. Det sikrede dig en solid gevinst i Coop Opsparing, for det blev et godt år for alle vores tre afdelinger. Således steg Forsigtig med 8,1 %, Moderat steg med 15,8 % og Modig med hele 22,8 %.

Der var særligt to grunde til, at det skulle gå så godt for aktiemarkederne. For det første klarede den amerikanske økonomi sig flot og trak resten af verden med op. For det andet lavede centralbankerne en kovending. I stedet for at stramme pengepolitikken yderligere, som i 2017 og 2018, gennemførte man en række rentesænkninger og lettelser via opkøb af obligationer.

dame som smiler i atelier, fordi det har været et godt år for coop opsparing

Forsigtig optimisme i 2020

I modsætning til de lave forventninger, der prægede januar 2019, er der i år grund til forsigtig optimisme. Det er der flere årsager til.

Renterne ser ud til at forblive lave, og der er opbygget store likviditetsbeholdninger og pensionsopsparinger, som skal placeres i markedet. De økonomiske nøgletal tegner også til at stabilisere sig lidt. Det skyldes blandt andet forventninger om en fortsæt lempelig fremfærd fra centralbankerne og mindre politisk støj og usikkerhed fra handelskrige og Brexit. Endelig vil Trump gøre alt for at understøtte økonomien for at sikre sig et genvalg til november.

På minussiden er aktierne blevet dyrere prissat i løbet af det forgangne år. De udgør dog stadig et historisk godt alternativ til obligationer. Desuden kan handelskrige og Brexit endnu ikke afskrives som faktorer, der kan kaste grus i maskinen. Alt i alt, tør vi ikke forvente de samme høje afkast som sidste år, men der begrundet håb om et fornuftigt 2020 for aktiemarkederne og for din opsparing.

LÆS UDDYBNING (PDF)

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.