Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 16.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Coop Opsparing suspenderer handel i fondene

20. marts 2020 

Coop Opsparing suspension

I løbet af den seneste uge har det i Investeringsforeningen Coop Opsparing været nødvendigt at suspendere handel i fondene når det ikke har været muligt at stille priser.

Vi stiller priser på vores afdelinger baseret på de underliggende ETF’er og deres aktier, obligationer osv. der er i den enkelte afdeling. Men i perioder med uro, som den vi er i nu, så kan det være vanskeligt at stille en retvisende indre værdi. Suspension er dermed et værktøj der anvendes for at beskytte dine investeringer og sikre at du ikke handler på misvisende priser.

Vi vil gøre vores yderste for at mindske perioden hvor afdelingerne er i suspension, og vores allerbedste for at du som investor kan handle på retvisende priser.

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.