Ring til os


Vores partnerbank Coop Bank svarer på spørgsmål omkring Coop Opsparing. 


Kundeservice

Alle hverdage mellem 9.00 og 16.00


Vær opmærksom på, at Coop Bank ikke kan give dig anbefalinger eller rådgive dig i forhold til køb og salg.

chat
Ring til os

Centralbanker og politikere ”redder” investeringsåret

22. januar 2021 

2020 vil på mange måder gå over i historien. Investeringsmæssigt startede det med en dramatisk nedtur, da pandemien ramte de finansielle markeder. Centralbanker og politikere trådte hurtigt i karakter og ydede massiv hjælp til økonomien og markederne.

Coop Opsparing

Hjælpepakker, lave renter og masser af likviditet skabte mere optimisme og fik investorerne til at tage mere risiko. Realrenterne blev så lave, at der reelt ikke var noget attraktivt alternativ til aktier.

Dette var med til at sikre en pæn gevinst i Coop Opsparing, og det blev et godt år for alle vores tre afdelinger. Således steg Forsigtig med 3,2 %, Moderat steg med 6,4 % og Modig med 10,1 %.

Resultatet skyldes særligt danske aktier, grøn omstilling og tech-aktier, der alle står som de helt store vindere i 2020. I Danmark har særligt Ørsted og Vestas trukket fra blandt de store aktier pga. den grønne omstilling.

Coronaen satte turbo på digitaliseringen og den grønne bølge rykker nu for alvor. Prissætningen af mange tech og ”grønne” virksomheder har nået meget høje niveauer, som også er understøttet af de lave renter. Emerging Markets obligationer var årets tabere sammen med europæiske ejendomme.

Forsigtig optimisme for 2021

Nu kæmper vacciner, centralbanker og politikere med virusmutationer og fortsatte nedlukninger for at genskabe den økonomiske aktivitet.

Udsigterne for 2021 ligner lidt udviklingen i 2020. Pandemien vil lægge et låg på den økonomiske aktivitet særligt i første halvdel af året, hvorefter vaccinerne formodentlig vil føre til kontrol med smitteniveauet.

Dette vil understøtte forbrugertilliden, beskæftigelsen, økonomien og aktierne. Sammen med en kombination af rigelig likviditet og opsparet efterspørgsel forventes det, at vækst og indtjening vil stige og dermed understøtte aktiemarkedet.

En genåbning af samfundet vil lægge et opadgående pres på renterne, men centralbankerne vil igen i 2021 gøre meget for at undertrykke dette pres. Derfor bliver resultatet nok, at forventningerne til den fremtidige indtjening vil stige, mens renterne forbliver lave til moderat højere. Dette ligner opskriften på endnu et godt aktieår.

Vi skal dog huske på, at aktierne er blevet dyrere i takt med de lave renter. Derfor er det også afgørende for prissætningen og udviklingen på aktiemarkedet, at renterne ikke stiger for voldsomt, da obligationer så igen kan blive et attraktivt alternativ til aktier.

LÆS UDDYBNING (PDF)

Coop Opsparing

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning, herunder rådgivning vedrørende skat. Der gøres opmærksom på, at indikationer på fremtidigt afkast og historiske afkast samt kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbeviser enten kan stige eller falde i værdi, og afkastet kan således blive negativt.